Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Meola Leather Dogs (met KvK-nummer: 60592133), met jou sluiten.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@meolaleather.nl of per post: Meola Leather Dogs, Anemastraat 26, 3354AA in Papendrecht (postadres). Je kunt mij ook bereiken op 0619205467. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.


Artikel 1 - Producten

Wij verkopen handgemaakte leren honden producten en accessoires.


Artikel 2 - Betalingen

De prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven inclusief BTW. Je kunt in onze webshop betalen met iDEAL of met Bancontact. De verzendkosten zijn voor onze rekening.

Ook kun je bij mij iets op maat bestellen, dit kan via de webshop afgerekend worden of als wij over de whatsapp contact hebben via een betaalverzoek en ook dan zijn de verzendkosten voor onze rekening.


Artikel 3 - Leveringen

Wij leveren jouw product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt alle pakketjes. Wanneer het pakket is verzonden, krijg je van ons een track & trace code, waarmee je de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling binnen 1-3 werkdagen dagen te leveren als je een product uit de collectie aanschaft. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om het bedrag dat je voor het product betaald hebt terug te storten, of een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen. Heb je een op maat product besteld? Dan is de levertijd rond de 3 weken, dit wordt altijd aangegeven op het moment van bestellen.


Artikel 4 - Retour

Je mag het product dat uit de collectie komt altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@meolaleather.nl en de reden van retour te vermelden. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 30 dagen dagen het volledige aankoopbedrag terug. Tijdens het termijn dat je hebt om te bedenken of je het product wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken en aantrekken/omhangen om te bepalen of je het product wilt houden en dus niet al hebben gebruikt.

Heb je iets op maat laten maken (dus iets dat je niet in de webshop hebt gekocht)? Dan kun je dit helaas niet retour sturen.


Artikel 5 - Garantie

Wij geven 3 maanden garantie op de producten op bijvoorbeeld het loslaten van stiksels of het loslaten van fournituren. Dit geld niet als de hond in het product heeft gebeten en het om deze reden stuk is gegaan. Ook als het product gebruikt wordt tijdens het zwemmen vervalt de garantie. Uiteraard kan alles gerepareerd worden tegen een vergoeding. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heb je recht op een vervangend product. Neem in dit geval eerst even contact met ons op.


Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Jouw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.


Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.


Artikel 8 - Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur jouw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@meolaleather.nl. Wij zullen jouw klacht uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat we jouw klacht hebben ontvangen afhandelen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen 2 werkdagen dagen een bevestiging van jouw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.


Artikel 9 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met je sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Rotterdam bevoegd.